Bad Family 2006
Bad Family 2006
Korean
60 دقیقه
7.4/10 54
کره جنوبی

“ناریم لی یونگ یو ” که از یک خانواده ثروتمند بود، هنگامی که ۹ ساله بود، خانواده‌اش را در یک تصادف رانندگی از دست میدهد. بعد از تصادف، او دچار فراموشی شده است، بنابراین عمویش را استخدام کرد تا خانواده‌ای مشابه با والدین، خواهر، برادر، پدربزرگ و مادربزرگ را بازسازی کند و امیدوار بود که او حافظه خود را بازیابد. عجله ای که  اه دال گان بر استخدام همه گونه شخصیت‌های عجیب و غریب برخورد کرد تا به عنوان اعضای خانواده ناریم عمل کند. هیچ یک از آن‌ها در ابتدای این وضعیت شاد و خنده‌دار نبودند وقتی که همه اعضا سعی کردند جلوی دختر کوچولو بایستند و او را از کسی که باعث حادثه خانواده‌اش شده بود محافظت کنند. سرانجام آن‌ها مانند یک خانواده واقعی رفتار کردند و به هم توجه کردند و ثابت کردند که رابطه خون به اندازه یک قلب مهم مهم نیست.

0
تمام شده