The Good Lord Bird 2020
The Good Lord Bird 2020
English
0 دقیقه
7.0/10 1166
TV-MA
آمریکا

داستان پسری که از بردگی فرار میکند و به خانواده برون پناه میبرد و عضوی از آنها شده و در آینده به یکی از مبارزان ضد برده داری تبدیل میشود .

درحال پخش